Istanbul Expo Center
23-24 November 2018

Features

Firas Hnoosh [ENG] – Perkins+Will

EKSİLTİCİ BİR YAKLAŞIM

Bu sunum Muscat’ta yeni bir çoklu kullanım merkezi meydana getirmeyi amaçlayan, mevcut Umman karakterini, topoğrafyasını ve iklimini yansıtan çağdaş ve heyecanlandırıcı bir projeyi işlemektedir.

Içten dışa doğru tasarlanan bu çalışmada alanlar yoğunluktan arındırılıp, geleneksel Umman ve Arap kenti dokusundan ve mimariden esinlenen bir dizi halka açık plaza, avlu ve cadde etrafında ortaya çıkıyor. Tasarım süreci beş temel prensibe oturtulmuştur: hedef doğrultusunda ilerlemek, çağdaş ve bağlamsal fikirlerden esinlenmek, etkin alan kullanımı, esnek yapılanma ve sürdürebilirlik.

Back to home page

architect
meets
innovations

Other editions

Click here

Join the conversation #ATWTR

Design & Plan

Media Partners