İstanbul Fuar Merkezi

1-2 Kasım 2019

Yan etkinlikler ve seminerler

Melike Altınışık (Melike Altınışık Architects) - 21. Yüzyıl Maestroları

Geçmiş dönemde, zamanın en önemli maestrolarından biri duvar ustasıydı. O günün teknolojisiyle taş, toprak, tuğla ve benzeri malzemelerden, yılların birikimini kullanarak geliştirdiği tekniklerle ortaya “zamanın ötesi”nde bir yapı çıkardı.

Zamanın teknolojisi değiştikçe zamanın maestrosu da değişti. İçinde bulunduğu zamanda “bilginin gücü”ne sahip ve o günün teknolojisini kullanarak “yeni” teknikler keşfederek en iyiyi çıkarabilendir maestro.

Asıl ilerleme, “maestro”nun devreye girip, söz konusu robotik teknolojileri, daha önce denenmemiş ve uygulanmamış bir amaca yönelik nasıl kullanabileceğine dair çalışmalar yapmasıyla gerçekleşebilir.

Maestro, zamanın teknolojisi neyse, onu kendi bilgi birikimiyle harmanlayarak en iyi şekilde kullanırken, “teknoloji”ye bir tür araç, kaynak ya da bir iş birliği modeli olarak bakar.

Listeye geri dönün

architect
meets
innovations

 

Diḡer etkinlikler

Buraya tıklayınız

 

 

Join the conversation #ATWTR

Tasarım & Plan

Medya partneri

Seminer partneri

Sponsorlar