İstanbul Fuar Merkezi

23-24 Kasım 2018

Yan Etkinlikler

Firas Hnoosh [ENG] – Perkins+Will

EKSİLTİCİ BİR YAKLAŞIM

Bu sunum Muscat’ta yeni bir çoklu kullanım merkezi meydana getirmeyi amaçlayan, mevcut Umman karakterini, topoğrafyasını ve iklimini yansıtan çağdaş ve heyecanlandırıcı bir projeyi işlemektedir.

Içten dışa doğru tasarlanan bu çalışmada alanlar yoğunluktan arındırılıp, geleneksel Umman ve Arap kenti dokusundan ve mimariden esinlenen bir dizi halka açık plaza, avlu ve cadde etrafında ortaya çıkıyor. Tasarım süreci beş temel prensibe oturtulmuştur: hedef doğrultusunda ilerlemek, çağdaş ve bağlamsal fikirlerden esinlenmek, etkin alan kullanımı, esnek yapılanma ve sürdürebilirlik.

Listeye geri dönün

architect
meets
innovations

 

Diḡer etkinlikler

Buraya tıklayınız

 

 

Join the conversation #ATWTR

Tasarım & Plan

Medya partnerleri